Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 24 Ιουλίου 2020 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2020,μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: greentech@uth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές..

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Ημερομηνίες - Προθεσμίες

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο στους δεκατέσσερις (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες.

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Aριθμός εισακτέων

Διάρκεια Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα.

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. είναι Δωρεάν μετά από εξετάσεις .

Σήμερα η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στεγάζεται σε κτίριο στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ.

Εγκαταστάσεις – Εργαστήρια

Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Ν. Ιωνία, Μαγνησίας.

Τηλέφωνα: 24210 93012, 93020, FAX: 24210 93144

e-mail: greentech@uth.gr

Επικοινωνία

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50).

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από πέντε κατευθύνσεις, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές προτεραιότητας για την ελληνική γεωργία. Συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

previous arrow
next arrow
Slider
 Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση
επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των
θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι:

 • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα
  που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων, τις τεχνικές, τις
  τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή
  αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
 • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες
  του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι
  θα μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν
  τον σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην
  παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών
  τροφίμων, με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Νέα Ύλη εξετάσεων 2020-2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: greentech@uth.gr
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93012 , 2421093020, Fax: 24210 93144
Πρόσφατες Ανακοινώσεις Πρόσφατες Εκδηλώσεις

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Σήμερα η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στεγάζεται σε κτίριο στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος:

Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς Αμπελουργίας Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής Φαρμακολογίας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Βιομετρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος Γεωργικής Μηχανολογίας Γεωργικής Υδραυλικής Δενδροκομίας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Εδαφολογίας Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Ζιζανιολογίας Κηπευτικών Καλλιεργειών Μοριακής Βιολογίας Φυτών Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Γεωχημείας Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτοπαθολογίας

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό κάλυψη
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις αποκρίσεις των φυτών στο περιβάλλον τους, καθώς η θερμοκηπιακή καλλιέργεια στηρίζεται στην τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την βελτίωση της ανάπτυξης του φυτού και της ποιότητας του φυτού. Θα επιχειρηθεί σύνδεση των βασικών αρχών και διεργασιών της φυτικής λειτουργίας (φωτοσύνθεση, υδατικές σχέσεις, θρέψη) με τις κύριες περιβαλλοντικές παραμέτρους στο θερμοκήπιο, προσεγγίζοντας το θέμα με όρους καταπόνησης αλλά και βελτιστοποίησης.
Τεχνολογίες Ελέγχου Θερμοκηπίων και Διχτυοκηπίων
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις τεχνολογίες των συστημάτων ελέγχου και στη διαχείριση του μικροκλίματος των θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων σε αλληλεπίδραση με την αύξηση και ανάπτυξη των καλλιεργειών. Τα βασικά θέματα του μαθήματος είναι: η φυσική του μικροκλίματος του θερμοκηπίου, η καλλιέργεια (προσομοίωση διαπνοής και φωτοσύνθεσης, ανταπόκριση στις κλιματικές συνθήκες), η διαχείριση του εναέριου περιβάλλοντος του θερμοκηπίου (παράγοντες, εργαλεία, έλεγχος) και το θερμοκήπιο (τύποι θερμοκηπίων, συστήματα ελέγχου μικροκλίματος και καλλιέργειας, υλικά κάλυψης, συστήματα καλλιεργειών κ.α.).
Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στην ανάπτυξη των τεχνικών που εφαρμόζονται στις θερμοκηπιακές μονάδες για την καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών στο έδαφος και σε φυτοδοχεία, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών φυτών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναπτύσσονται θέματα που αφορούν στη διαχείριση ανθοκομικών καλλιεργειών υπό κάλυψη, στην εφαρμογή φυτορυθμιστικών ουσιών για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της ανθοφορίας των φυτών, στη χρήση προσομοιωμάτων για τον καθορισμό της βέλτιστης στρατηγικής διαχείρισης της καλλιέργειας, καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης της καταπόνησης των φυτών
Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη
Το μάθημα ασχολείται με την περιγραφή των σύγχρονων συστημάτων καλλιέργειας υπό κάλυψη των κυριότερων λαχανοκομικών φυτών και παρουσιάζει με λεπτομέρειες την καλλιεργητική τεχνική τους με βάση τα συστήματα αυτά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια σε έδαφος και υποστρώματα ανάπτυξης, όπου θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις της κάθε καλλιέργειας ξεχωριστά.
Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του σχεδιασμού των υδροπονικών συστημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού τους. Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στο περιβάλλον της ρίζας των φυτών και τις παραμέτρους του μικροκλίματος και του θρεπτικού διαλύματος που το διαμορφώνουν. Αναλύονται οι τεχνικές και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια εκτός εδάφους. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στις υδροπονικές καλλιέργειες. Γίνεται διαστασιολόγηση του απαραίτητου εξοπλισμού του συστήματος υδρολίπανσης και απολύμανσης του θρεπτικού διαλύματος.
Αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών πάνω σε θέματα που σχετίζονται με αντιμετώπιση εχθρών (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά, μύκητες, βακτήρια κτλ.) σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, περιαστικές περιοχές και αποθηκευτικούς χώρους. Στο πλαίσιο εργασιών των φοιτητών στο μάθημα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και εμπλοκής σε επίκαιρα θέματα, η παρουσίαση τους σε ακροατήριο και η συμβολή σε συζητήσεις.
Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο πακέτο γνώσεων που θα τους καταστήσει ικανούς να εφαρμόζουν τις αρχές του μάρκετινγκ στα προϊόντα που παράγονται υπό κάλυψη. Στην πρώτη ενότητα διαλέξεων θα παρουσιαστεί στους φοιτητές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των αρχών του μάρκετινγκ. Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν οι τρόποι σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
Ανάπτυξη σχεδίων έρευνας – μελέτες περιπτώσεων
Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μελέτης περίπτωσης με την ενσωμάτωση των γενικών και ειδικών γνώσεων που θα αποκτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα θέματα των μελετών περίπτωσης θα είναι εξειδικευμένα και προσανατολισμένα στον τομέα των θερμοκηπίων και των καλλιεργειών υπό κάλυψη. Οι φοιτητές θα έρχονται σε επαφή με διάφορες θερμοκηπιακές μονάδες και θα τους γνωστοποιούνται επίκαιρες ερωτήσεις/προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν μια δημιουργική λύση (συμβουλευτικό έργο).
 • Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό κάλυψη
 • Τεχνολογίες Ελέγχου Θερμοκηπίων και Διχτυοκηπίων
 • Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη
 • Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών
 • Αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων
 • Ανάπτυξη σχεδίων έρευνας – μελέτες περιπτώσεων
No Video Available

 

 

 

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

 • icon Περιγραφή
 • icon Κατηγορίες Πτυχιούχων
 • icon Επικοινωνία

img2

Γενική Περιγραφή

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.)«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» του τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και έρευνας σε τεχνολογικές περιοχές αιχμής καθώς και για την εκπαίδευση στελεχών που θα τις υποστηρίξουν και θα συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.

Στο Π.Μ.Σ. αποτελείται από πέντε κατευθύνσεις, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές προτεραιότητας για την ελληνική γεωργία.

Αγρόκτημα με :

 • έκταση 200 περίπου στρεμμάτων
 • δενδροκομείο ποικιλίας δένδρων
 • θερμοκήπια
 • απαραίτητο εξοπλισμό
 • εργαστηριακούς χώρους

img2

Προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ

Πτυχίο Πανεπιστήμιων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό μεγαλύτερο του 6,5. Για την περίπτωση πτυχιούχων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.Είναι δυνατό να υποβάλλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τελειόφοιτοι σχετικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα,συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης(Γ.Σ.Ε.Σ.) εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

280+

Απόφοιτοι

280+

Μεταπτυχιακές Διατριβές

80+

Ομιλίες

Που θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93020 , 24210 93012Fax Γραμματείας: 24210 93144

Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: καθημερινά 10:00-13:00

quotes-image

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook:f=hl

quotes-image

Συχνές ερωτήσεις

 • Ποιά είναι η διαδικασία εισαγωγής; +

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 24 Ιουλίου 2020 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα απαραίτητα δικαιολογητικά Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Read More
 • Υπάρχει full time και part time παρακολουθησης; +

  Είναι full time τριών εξαμήνων

  Read More
 • Ποιά είναι η διαδικασία Ορκωμοσίας; +

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση Ορκωμοσίας είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:.

  3 Αντίγραφα της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης για την Τριμελή Επιτροπή

  2 Αντίγραφα της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (και σε PDF μορφή) για το ΠΜΣ και τη Βιβλιοθήκη

  Βεβαίωση Βιβλιοθήκης ότι δεν χρωστά βιβλία(δίνεται από τη Βιβλιοθήκη)

  Βεβαίωση Φοιτητικής Μέριμνας για διακοπή σίτισης Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

  Βιβλιάριο υγείας εφόσον έχουν βγάλει.

  Όσοι ενδιαφέρονται να εκδοθεί το Πτυχίο τους σε Παπυρο υποχρεούνται να προσκομίσουν την Αίτηση Πληρωμής Παραβόλου μαζί με το Γραμμάτειο Πληρωμής από την τράπεζα.

  Ο Αριθμός Λογαριασμού Όψεως που θα γίνει η κατάθεση των 18,00 Ευρώ για έκδοση Παπύρου είναι IBAN GR58 0110 2010 0000 2014 8061 664.

  Read More
 • Ποιά είναι η διαδικασία εγγραφής; +

  Όλοι οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί μετά την διαδικασία Αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

  Κατάθεση της συμπληρωμένης Αίτησης Εγγραφής του υποψηφίου μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

  Πιστοποιητικό γέννησης

  Δύο (2) φωτογραφίες

  Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων – Κατάθεση στη τράπεζα Alpha bank το ποσό των

  Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται ότι η κατάθεση έγινε στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , καθώς και ο κωδικός του Π.Μ.Σ. 4739 (π.χ. Καταθέτης: Ονοματεπώνυμο φοιτητή, Αιτιολογία : Ε.Ε. 4739)

  Η προθεσμία εγγραφής θα ανακοινωθεί όταν θα βγούν τα τελικά αποτελέσματα.

  Read More
 • Αξίζει τον κόπο να κάνω αυτο το μεταπτυχιακό; +

  Φυσικά γιατί έχει απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

  Read More
 • Πόσο κοστίζουν τα δίδακτρα; +

  Τα δίδακτρα είναι Δωρεάν.

  Read More
 • Τι άλλες παροχές έχω; +

  Φοιτητικό πάσο

  Βιβλιάριο υγείας

  Read More
 • 1

Στείλτε μας το e-mail σας  και θα σας  ενημερώσουμε !

Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω ή ηλεκτρονικά.

Που βρισκόμαστε