ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

 

Εξεταστέα Ύλη:


-Στρατηγικές μάρκετινγκ αγροτικών επιχειρήσεων: Διαχείριση τιμής μέσω μελλοντικών αγορών, Συμπεριφορά καταναλωτή και έρευνα αγοράς.
-Καλλιέργεια λαχανικών στο θερμοκήπιο, τεχνικές καλλιέργειας των σημαντικότερων λαχανικών (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, φασόλι, μαρούλι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι) σε συνθήκες θερμοκηπίου.
-Εμπορική Ανθοκομία: Τεχνικές καλλιέργειας του τριαντάφυλλου, χρυσάνθεμου, γαρίφαλου, ζέρμπερας, γαρδένιας, ποϊνσέτιας, κυκλάμινου, λίλιουμ και γυψοφίλης στο χώμα και σε υδροπονικό σύστημα. Συνθήκες ανάπτυξης των παραπάνω ανθοκομικών ειδών (αέριο περιβάλλον και περιβάλλον ρίζας). Βασικές αρχές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για τα παραπάνω είδη.
-Φωτοσύνθεση: Βασικές διεργασίες και απόκριση της φωτοσύνθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα νερού, ένταση ακτινοβολίας).
-Ανόργανη θρέψη του φυτού: Γενικές αρχές πρόσληψης, μεταφοράς και αφομοίωσης θρεπτικών στοιχείων. Αντίληψη ερεθισμάτων-συντονισμός λειτουργιών με τις αβιοτικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντίληψη της ποιότητας και ποσότητας του φωτισμού, του μήκους της ημέρας- φωτοπεριοδισμός, της κατεύθυνσης των ακτίνων της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και αντιδράσεις του φυτού.
-Θερμοκήπια: περιβάλλον θερμοκηπίου, υλικά κάλυψης, αερισμός, θέρμανσης, δροσισμός, σκίαση.
-Υδροπονικά συστήματα: βασικοί ορισμοί, τύποι συστημάτων, υποστρώματα καλλιεργειών.

 Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα "Εμπορική Ανθοκομία" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

lykas.zip


Ενδεικτικά συγγράμματα:


- F. Bailey Norwood, Jayson L. Lusk.Μάρκετινγκ και τιμές αγροτικών προϊόντων. ISBN 978-996-371-600-5
- Ολύμπιος, Χ. Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια", Εκδόσεις Α. Σταμούλης, ISBN: 9786185304300
- Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Γ. Λιακόπουλος. Φυσιολογία Φυτών, Εκδ. Έμβρυο
- L. Taiz & E. Zeiger, Φυσιολογία Φυτών, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης K. Θάνος, εκδ. Utopia
-Σάββας Δ., Γενική Λαχανοκομία, Εκδόσεις πεδίο, ISBN: 978-960-546-782-1.
- Μαυρογιαννόπουλος Γ. 2005. Θερμοκήπια. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
-Σάββας Δ., 2011. Καλλιέργειες εκτός Εδάφους Υδροπονία, Υποστρώματα, Εκδότης: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.
- C. Stanghellini, B. Ooster, E. Heuvelink,Θερμοκήπια: Τεχνολογίες για βέλτιστη παραγωγή. 2019. Επιστ. Επιμ. Ελληνικής έκδοσης: Νικόλαος Κατσούλας. ISBN 978-960-635-089-4, Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Που βρισκόμαστε